หน้าหลัก / เงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งานของ Tuskoon.com
ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์  Tuskoon.com
ข้อตกลงต่อไปนี้ (ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ Tuskoon ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน Tuskoon.com(“เว็บไซต์”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม
การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว
เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท Tuskoon มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน
คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา
ศัพท์สำคัญ
งาน คือ สิ่งของและบริการต่างๆที่สั่งทำ หรือว่าจ้างผ่าน Tuskoon
นักวาด/ศิลปิน คือ ผู้ใช้งานที่ประกาศและส่งมอบงานบน Tuskoon ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Tuskoon
ผู้ว่าจ้าง คือ ผู้ว่าจ้างงานบน Tuskoon ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Tuskoon
ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซท์ของ Tuskoon และใช้บริการของ Tuskoon ซึ่งรวมถึงนักวาด/ศิลปิน และผู้ว่าจ้างด้วย
หน้ารายละเอียดงาน คือ หน้าที่ศิลปิน/นักวาดสามารถอธิบายถึงรายละเอียดงานที่ตนเองจะส่งมอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างจากนักวาด/ศิลปินดังกล่าวได้
ออเดอร์ คือ สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและ นักวาด/ศิลปินหลังจากผู้ว่าจ้างตัดสินใจชำระเงินจ้างนักวาด/ศิลปินจากหน้ารายละเอียดงาน
หน้างาน คือ หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและ นักวาด/ศิลปินสำหรับงานที่ผู้ว่าจ้างจ้างนักวาด/ศิลปินไป
รายได้ คือ จำนวนเงินที่นักวาด/ศิลปินได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย
ข้อตกลงทั่วไป
ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถซื้อขายผ่าน Tuskoon ได้
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกกับ Tuskoon
ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินแก่ Tuskoon ก่อนเพื่อที่จะสร้างออเดอร์ขึ้นมา
ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินเพื่อสร้างออเดอร์ได้โดยการกดปุ่ม ชำระเงิน ในหน้ารายละเอียดงานของนักวาด/ศิลปิน
สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ หมวดสินค้า
นักวาด/ศิลปินต้องส่งมอบงานให้สมบูรณ์ตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย นักวาด/ศิลปินไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกออเดอร์โดยนักวาด/ศิลปิน จะส่งผลต่อนักวาด/ศิลปินเองด้วย
ผู้ใช้ไม่สามารถชำระเงิน หรือรับเงินออเดอร์ผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการสั่งซื้อผ่าน Tuskoon เท่านั้น
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เป็นเจ้าของงานที่นักวาด/ศิลปินส่งมอบทั้งหมด ยกเว้นกรณีนักวาด/ศิลปินได้ระบุรายละเอียดของสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลงานบนหน้ารายละเอียดงาน
– Tuskoon มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานต่างๆที่ส่งมอบบน Tuskoon ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ Tuskoon
เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย
นักวาด/ศิลปิน


ข้อตกลงทั่วไป
ทุกออเดอร์ที่คุณส่งมอบโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 80% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกหักค่าอัดกรอบตามขนาด และจะนำรายได้ส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
– Tuskoon จะส่งมอบรายได้ให้คุณเมื่อออเดอร์อยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
หากออเดอร์ถูกยกเลิก จำนวนเงินสำหรับออเดอร์นี้จะถูกส่งมอบกลับคืนสู่ผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปินตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้บน Tuskoon
รายได้ของนักวาด/ศิลปินจะได้รับการโอนตามที่ นักวาด/ศิลปินกำหนดเอง
งานต่างๆที่แสดงอยู่บน Tuskoon ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
งานที่นักวาด/ศิลปินประกาศสามารถถูกลบโดย Tuskoon ได้ หากงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่นงานบริการที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นงานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก หรือที่ Tuskoon เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆงานบริการที่เป็นสแปม หรือที่ Tuskoon เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่หลอกลวงผู้ว่าจ้าง หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆของบุคคลที่สามขายงานที่ไม่ใช่ของตนเองงานอื่นๆ ที่ Tuskoon เห็นว่าไม่เหมาะสม
บัญชีของนักวาด/ศิลปินอาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากงานบริการของนักวาด/ศิลปินถูกลบทิ้งด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น
งานที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
– URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Tuskoon อาจะถือว่าเป็นการใช้งานระบบ Tuskoon อย่างไม่เหมาะสม และต้องผ่านการอนุมัติจาก Tuskoon ก่อนเท่านั้น
นักวาด/ศิลปินไม่สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดงานที่ส่งผลกระทบแก่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ Tuskoon ได้
การถอนรายได้
ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนรายได้ได้
ผู้ใช้สามารถถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดในการถอนรายได้
ผู้ว่าจ้าง
ข้อตกลงทั่วไป
คุณไม่สามารถชำระเงินให้นักวาด/ศิลปินผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ Tuskoon ได้กำหนดให้บน Tuskoon.com
– Tuskoon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานที่นักวาด/ศิลปินส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างสำหรับการทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆของ Tuskoon
การซื้อ
ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่ Tuskoon สำหรับสร้างออเดอร์ของงาน โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินผ่าน การโอนเงิน
ทุกออเดอร์จะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวน 20% ของมูลค่าของงาน
ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินสำหรับงานบน Tuskoon ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Tuskoon กำหนดให้เท่านั้น กรุณาแจ้งมาที่เรา หากมีนักวาด/ศิลปินขอให้คุณชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ Tuskoon กำหนดให้
– Tuskoon  จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ Tuskoon อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ Tuskoon ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน Tuskoon ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงิน
ออเดอร์
ข้อตกลงทั่วไป
หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างออเดอร์ให้คุณโดยจะมีหมายเลขออเดอร์กำกับ
นักวาด/ศิลปินต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่ม ส่งงานวาด (อยู่บนหน้าchat) ให้แก่ผู้ว่าจ้างที่ชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวตามรายละเอียดงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงาน
การใช้ปุ่ม ส่งงานวาด ในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้นักวาด/ศิลปินถูกฟ้องร้องงาน นักวาด/ศิลปินอาจถูกระงับบัญชี Tuskoon ได้
ออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 24 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที
– Tuskoon สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปินแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปินกันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Tuskoon ได้
ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Active) เกิน 120 วัน จะถือว่าเป็นโมฆะ Tuskoon.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดจำนวนเงินทั้งหมดเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
สถานะออเดอร์: นักวาด/ศิลปินเริ่มทำงาน
เมื่อผู้ว่าจ้างทำการชำระเงินสร้างออเดอร์ นักวาด/ศิลปินจะได้รับการแจ้งจากระบบ Tuskoon ผ่านหน้าเว็บไซท์ Tuskoon เมื่อนักวาด/ศิลปินทำการเข้าสู่ระบบเข้ามา
หากนักวาด/ศิลปินไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่ตนกำหนดเอาไว้ นักวาด/ศิลปินมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องงานจากฝ่ายผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่องาน ของนักวาด/ศิลปินในอนาคต
นักวาด/ศิลปินต้องส่งมอบงาน หรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ตนเองกำหนดเอาไว้ในรายละเอียดงานผ่านการกดปุ่ม ส่งงาน เพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็น รออัดเฟรม
ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Tuskoon ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้
คำขอยกเลิกงาน และการยกเลิกออเดอร์
– Tuskoon สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปินแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปินกันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Tuskoon ได้ตลอดเวลา โดย Tuskoon จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปิน
ทีมงานของ Tuskoon จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งตัวอย่างงานอย่างผิดจุดประสงค์
ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่นักวาด/ศิลปินได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่นักวาด/ศิลปินได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน/Chat หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้ง  Tuskoon จะตรวจสอบให้เป็นกรณีไป
– Tuskoon ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หาก Tuskoon สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว
การคืนเงิน
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดเอาไว้
แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้
Tuskoon เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บน Tuskoon นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดของการซื้อขายงานภาพวาด หรือบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับ Tuskoon ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของ Tuskoon ที่จะมีในอนาคต
Tuskoon พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชน ที่มีความเป็นกันเองและความเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกัน Tuskoon สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามบรรยากาศที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
ทั่วไป
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ
ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ Tuskoon
ผู้ใช้ไม่สามารขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อื่นเช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ Tuskoon
การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของนักวาด/ศิลปิน สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้
– Tuskoon  ไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานแก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะมีตัวอย่างงานต่างๆของนักวาด/ศิลปินเพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างนักวาด/ศิลปินที่ตนสนใจ
– Tuskoon จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ Tuskoon เท่านั้น
โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี Tuskoon  ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้
การแจ้งการละเมิดการใช้งาน
เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ Tuskoon จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ Tuskoon แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก – Tuskoon  ไม่อนุญาตให้มีการซื้อ ขาย งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด
การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน Tuskoon ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ Tuskoon จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น
ฟิชชิ่ง และการสแปม – Tuskoon  ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ Tuskoon  ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการงานบน Tuskoon ควรจะเกิดขึ้นบนหน้างานเท่านั้น ในที่นี้ ผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปิน ยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน Tuskoon เท่านั้น ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา
การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา – Tuskoon จะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา Tuskoon ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ Tuskoon ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Tuskoon จะถูกระงับการใช้งาน
การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ Tuskoon  ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น
การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม
สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Tuskoon ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน
การละเมิดสิทธิผู้อื่น – Tuskoon จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว
การขายบัญชี ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี Tuskoon ได้
ข้อตกลงทั่วไป
– Tuskoon  ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก Tuskoon พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ Tuskoon
การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Tuskoon อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ
บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการซื้อขายงานบนระบบ Tuskoon ได้
ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน Tuskoon เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
ในกรณีที่ Tuskoon ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี Tuskoon ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Tuskoon ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
– Tuskoon ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Tuskoon จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว Tuskoon หรือเว็บไซต์ Tuskoon.com เอง
เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ Tuskoon ไม่ว่าจากนักวาด/ศิลปินหรือผู้ว่าจ้าง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย Tuskoon ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ Tuskoon สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน Tuskoon ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน Tuskoon จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม
Tuskoon จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหางาน หรือบริการที่ศิลปินได้มอบให้กับผู้ว่าจ้าง และ Tuskoon ไม่ได้รับประกันถึงระยะเวลาการส่งมอบงาน
Tuskoon ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับนักวาด/ศิลปิน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของศิลปิน
การให้บริการ หรือส่งมอบงานต่างๆที่นักวาด/ศิลปินได้ทำการประกาศเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน นักวาด/ศิลปินยืนยันว่าตนเองมีสิทธิเพียงพอในการใช้เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆก็ตามในการให้บริการและส่งมอบงานผ่านระบบ Tuskoon ทุกอย่างที่นักวาด/ศิลปินประกาศผ่านระบบ Tuskoon ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ Tuskoon.com รวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานของบุคคลอื่นๆที่ผูกมัดกับเนื้อหาที่นักวาด/ศิลปินใช้ในการให้บริการ ส่งมอบงาน หรือโฆษณา การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้บนระบบ Tuskoon
เจ้าของผลงาน
การเป็นเจ้าของ และขอบเขตการใช้งานที่ส่งมอบ: หากนักวาด/ศิลปินไม่ได้ระบุถึงขอบเขตการใช้งานบริการหรืองานที่ส่งมอบ งานหรือบริการทั้งหมดที่นักวาด/ศิลปินได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์ผลงาน และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่ส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของบริการหรืองานนั้นได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการชำระเงินสำหรับงานดังกล่าว แล้วหากมีการยกเลิกออเดอร์ก่อนส่งมอบงานนักวาด/ศิลปิน ยังถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริการหรือผลงานนั้นๆ ยกเว้นแต่นักวาด/ศิลปินได้ระบุให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าออเดอร์จะถูกยกเลิกก็ตาม
นอกจากนี้ ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างนักวาด/ศิลปินและผู้ว่าจ้างผ่านหน้างาน จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่นักวาด/ศิลปินไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
ทั้งนี้ ผู้ใช้ (ผู้ว่าจ้างและนักวาด/ศิลปิน) ยอมรับว่า Tuskoon มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆในเนื้อหาที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบ Tuskoon เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลใดๆก็ตามรวมถึงผลงานที่ส่งมอบ ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่นๆของ Tuskoon โดย Tuskoon ไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้แต่อย่างใด
การสงวนสิทธิ์การประกัน
การใช้งานของท่านในเว็บไซต์ Tuskoon ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Tuskoon และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Tuskoon นั้นเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์ Tuskoon ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Tuskoon และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Tuskoon นั้นเป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม Tuskoon หรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Tuskoon ไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์
ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ
Tuskoon ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ Tuskoon ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

Tuskoon Modern Art Painting. TUSKOON©2019